DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ DOBC tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ DOBC tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023

Thực hiện Công văn số 04-CV/ĐU ngày 13/01/2020 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Dầu khí (DOBC) về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2023 tiến tới Đại hội đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Trong hai ngày, 18 và 19 tháng 02 năm 2020 Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3 và Chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Công ty đã tiến hành Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động trong nhiệm 2017-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ và bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023.

Tham dự Đại hội, có đồng chí Trần Quang Ngọc – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) – Bí thư Đảng ủy Công ty; đồng chí Đỗ Phó Thung – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Công ty; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty và toàn thể các đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ 1, 2, 3, 4.

IMG_20200220_100551

IMG_20200218_104714

IMG_20200220_100455

Cấp ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 ra mắt tại Đại hội

Chi bộ 1 bao gồm các đảng viên thuộc Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp 1; Chi bộ 2 bao gồm các đảng viên thuộc Chi nhánh Xí nghiệp Xây lắp số 2 và Chí nhánh Xí nghiệp Xây lắp số 3; Chi bộ 3 gồm các đảng viên thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Thương mại – Vật tư và Văn phòng Đảng đoàn thể; Chi bộ 4 gồm các đảng viên thuộc Phòng Kinh tế – Kỹ thuật và Phòng Tài chính – Kế toán. Sau phần khai mạc đại hội, các đồng chí Bí thư, Phó bí các Chi bộ đã trình bày Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ mình. Nội dung các báo cáo chính trị đã đánh giá chi tiết, chính xác kết quả đã đạt được, chưa đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2023; Báo cáo kiểm điểm cấp ủy của các Chi bộ đã đánh giá đúng những ưu điểm, những mặt đã làm được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua để có phương hướng, giải pháp khắc phục những mặt chưa làm được trong nhiệm kỳ tới nhằm lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng tại Đại hội các Chi bộ đã tiến hành bầu cử cấp ủy nhiệm kỳ mới 2020-2023 để triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết, Chương trình hành động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 nhằm lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

20200218_093035

Đồng chí Trần Quang Ngọc-Ủy viên BCH Đảng bộ PVC-Bí thư Đảng ủy DOBC phát biểu chị đạo tại Đại hội Chi bộ 3

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Ngọc – Ủy viên BCH Đảng bộ PVC – Bí thư Đảng ủy DOBC  đánh giá cao nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội và ghi nhận những kết quả tích cực mà các Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí Trần Quang Ngọc chúc mừng các đồng chí được bầu vào cấp ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và yêu cầu cấp ủy khóa mới và tất cả các đồng chí đảng viên phát huy tính đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, tự rèn luyện bản thân, nắm chắc hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thấm nhuần các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chủ động nâng cao tư duy lý luận và xây dựng kế hoạch học tập cụ thể, giúp đỡ các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cùng trưởng thành và Chi bộ vững mạnh toàn diện.

Phát biểu bế mạc Đại hội các đồng chí Bí thư chi bộ cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty và hứa sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 đã được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.