DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » Đảng bộ DOBC tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TW Đảng khóa XII

Đảng bộ DOBC tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH TW Đảng khóa XII

Sáng ngày 11/8/2018, tại TP Vũng Tàu, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự và trực tiếp quán triệt các Nghị quyết có Tiến sỹ Thân Ngọc Anh – Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viện chính trị khu vực II. Về phía Đảng bộ DOBC có đồng chí Vũ Chí Cường – Phó bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các quần chúng ưu tú và gần 100 đảng viên tại Chi bộ trực thuộc Công ty.

IMG_6111

Đồng chí Vũ Chí Cường – Phó bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, tất cả các học viên đã được nghe đồng chí Thân Ngọc Anh – Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh – Học viện chính trị khu vực II phổ biến, quán triệt những nội dung, quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 7, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW “Về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội”.

IMG_6115

Tiến sỹ Thân Ngọc Anh-Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh-Học viện chính trị khu vực II phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản tại Hội nghị

Thông qua hội nghị, các đồng chí đảng viên, đặc biệt là các đồng chí cán bộ chủ chốt trong Công ty cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong thực hiện các Nghị quyết.

IMG_6117

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi tham gia Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tất cả các học viên sẽ viết bài thu hoạch nêu rõ những kiến thức tiếp thu được và đề ra những giải pháp để vận dụng vào công việc hằng ngày trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.