DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » DOBC tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021

DOBC tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021

Sáng ngày 15/12/2020, tại Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Đình Thành – Bí thư Đảng ủy, Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; đồng chí Vũ Chí Cường, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Về phía DOBC có đồng chí Vũ Minh Công – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đồng chí Trần Vũ Phượng – Phó giám đốc phụ trách; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi nhánh Xí nghiệp trực thuộc. 

 20201215_084126

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Minh Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, Đảng ủy Công ty đã tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh đó Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức và các mặt công tác khác.

 CT HDQT DOBC

Đồng chí Vũ Minh Công  – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT DOBC báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, đồng chí Trần Vũ Phượng – Phó giám đốc phụ trách đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Năm 2020 tình hình việc làm của DOBC tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, do tác động của dịch Covid-19 và giá dầu thế giới sụt giảm mạnh, các dự án đều thông qua việc đấu thầu nên khả năng trúng thầu thấp, các gói thầu lớn là đấu thầu EPC mà năng lực của DOBC không đáp ứng được, chỉ tham gia với tư cách là thầu phụ nên nguồn việc không nhiều và đơn giá thấp. Bên cạnh đó, năm 2020 các hạng mục của Công ty tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 tạm dừng thi công nên ảnh hưởng lớn đến sản lượng và doanh thu của DOBC, DOBC chỉ thực hiện một số hạng mục tại Dự án bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lọc dầu Dung Quất – Quảng Ngãi, một số phần việc tại Dự án hóa dầu miền Nam – Long Sơn và tuyến ống dẫn khí tiếp bờ Dự án Nam Côn Sơn 2… nên các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề ra. Bước sang năm 2021, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 vẫn chưa kiểm soát được và giá dầu biến động thất thường, điều này sẽ ảnh hướng lớn đến tình hình việc làm của Công ty. Do đó, DOBC sẽ tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả các hạng mục tại: Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án hóa dầu miền Nam – Long Sơn… nên DOBC đã đề ra kế hoạch hết sức thận trọng, phấn đấu đạt giá trị sản lượng 225,70 tỷ đồng, doanh thu 208,00 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 10 tỷ đồng. Đồng thời, DOBC tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tiếp cận với các chủ đầu tư, tổng thầu trong và ngoài ngành dầu khí để mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn việc; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

20201215_085510

Đồng chí Trần Vũ Phượng – Phó giám đốc phụ trách DOBC báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo tổng kết của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể và kiện toàn Đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2021.

Sau phần báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn phát biểu, đóng góp ý kiến, trình bày các tham luận để đẩy nhanh tiến độ Dự án hóa dầu miền Nam, Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, các giải pháp nâng cao quản lý chi phí tại các công trình dự án DOBC đang thực hiện và  nêu lên các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác TCKT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Công ty trong gia đoạn hiện nay. Đây là những ý kiến, những tham luận rất có ý nghĩa nhằm đưa ra những kiến nghị, đề xuất, nhưng giải pháp cụ thể để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nâng cao hiệu quả quản lý trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Các đại biểu cũng đề ra một số giải pháp về công tác tiếp thị đấu thầu, mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn việc, xem việc tìm kiếm việc làm là trách nhiệm của toàn thể CBCNV và người lao động, nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động trong năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lương Đình Thành yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban giám đốc DOBC cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tăng cường công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đưa ra những giải pháp giải pháp cụ thể, thực hiện tốt công tác cán bộ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời DOBC cần tiếp tục xử lý các công nợ còn tồn đọng, có kế hoạch cụ thể trong công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2021, đảm bảo việc làm, thu nhập và quyền lợi cho người lao động.

A Thanh TGD PVCĐồng chí Lương Đình Thành – Bí thư Đảng ủy, Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PVC phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Lương Đình Thành khẳng định, PVC luôn đồng hành và tiếp tục hỗ trợ cho DOBC trong thời gian tới, để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định là đơn vị xây lắp chuyên ngành dầu khí chủ lực của Tổng công ty.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty DOBC, đồng chí Vũ Minh Công đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và cam kết luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung các nguồn lực, triển khai có hiệu quả các công trình, dự án đang và sẽ thực hiện nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021 và các năm tiếp theo.