DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 20/6/2018, tại thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC), mã chứng khoán PXT đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đến dự đại hội, về phía Công ty mẹ – Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT. Về phía đơn vị thành viên PVC có đại diện lãnh đạo PVC-MS, PVC-IC; Về phía cái các tổ chức tín dụng, đối tác khách hàng DOBC có đại diện lãnh đạo ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), đại diện lãnh đạo Delloite Việt Nam… Về phía DOBC có ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Chí Cường – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty, các thành viên trong HĐQT, Ban giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc và đặc biệt có sự hiện diện của 37 cổ đông đại diện cho 11.005.160 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 55% vốn điều lệ đã về dự Đại hội.

DSC00041

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua các nội dung gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018; Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018; Tờ trình thông qua việc sửa điều lệ và Quy chế của Công ty.

DSC00020

Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT DOBC phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tại đại hội, Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT đã nhấn mạnh: Năm 2017 ngành dầu khí vẫn gặp rất nhiều khó khăn, những dự án lớn nhỏ trong ngành vẫn tiếp tục dừng hoặc giãn tiến độ, dẫn đến việc làm của DOBC ít, nguồn việc chủ yếu ở Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động SXKD của đơn vị. Bên cạnh những khó khăn, thử thách, DOBC luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty PVC; cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc và tập thể người lao động, nên DOBC đã từng bước khắc phục được các khó khăn và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

DSC00022

Ông Vũ Chí Cường – Giám đốc DOBC phát biểu tại Đại hội

Cũng tại đại hội, Ông Vũ Chí Cường – Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, DOBC đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Hoàn thành hạng mục khối thượng tầng P12 thuộc Dự án sữa chữa nâng cấp công trình P11-P14; Hoàn thành các hạng mục tại Công trình xây dựng giàn Thỏ trắng 3; Hoàn thành gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy đạm Cà Mau và các công trình sửa chữa giàn khoan trên biển cho VSP… Mặc dù trong ngành dầu khí vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng năm 2017 DOBC vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu kinh tế sau: Giá trị sản lượng thực hiện là 144,6 tỷ đồng, đạt 99,77% kế hoạch (đã được điều chỉnh); Doanh thu thực hiện là 223,52 tỷ đồng đạt 101,6% kế hoạch (đã được điều chỉnh); Lợi nhuận thực hiện là 21,36 tỷ đồng đạt 168,23% kế hoạch (đã được điều chỉnh); Nộp ngân sách nhà nước là 22,15 tỷ đồng đạt 201% kế hoạch (đã được điều chỉnh) và Thu nhập bình quân đạt 8,68 triệu đồng/ người/ tháng đạt 103,7% kế hoạch (đã điều chỉnh).

Năm 2018, hoạt động SXKD của Công ty dự kiến vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực cố gắng hoàn thành phạm vi công việc của DOBC tại Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đẩy mạnh công tác sửa chữa các giàn khoan trên biển của Vietsovpetro, hoàn thành các gói thầu thuộc dự án NPK Cà Mau…. Tiếp tục rà soát tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, đồng thời tập trung và tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc cho Công ty tại Dự án tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, các dự án của PVOIL…, đồng thời tích cực thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi vốn, thu hồi công để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

DSC00038

Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT PVC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại đại hội Ông Bùi Ngọc Thắng, Chủ tịch HĐQT thay mặt Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã khen ngợi và chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh mà DOBC đã được năm 2017, đây là năm thứ 3 liên tiếp hoạt động SXKD của DOBC có lãi, đặc biệt đ/c đã  đánh giá cao đề án tái cơ cấu mà DOBC đã thực hiện thành công trong năm 2017; Việc tái cơ cấu đã thu gọn được bộ máy, thu gọn các đầu mối, tinh giảm bớt được một số lao động không phù hợp và giành  được quỹ lương đó cho người lao động. Sản lượng, doanh thu của Công ty đều điều chỉnh giảm, song thu nhập bình quân của người lao động không giảm (8,68 tr/đồng/người/tháng) đó là sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo nhằm thu hút lao động; Vốn chủ sở hữu của DOBC gần như bằng không vào năm 2014, nhưng đến thời điểm hiện nay đã gần bằng 50% vốn điều lệ (101 tỷ /200 tỷ), đây là  sự nỗ lực lớn của tập thể ban lãnh và người lao động. PVC đánh giá cao sự đoàn  kết trong nội bộ, chung sức chung lòng vì sự phát triển  của Công ty của cả tập thể Ban lãnh đạo, từ HĐQT, Ban kiểm soát và Ban giám đốc đến người lao động DOBC; Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn vốn, công tác hồ sơ còn rất nhiều khó khăn trong quá trình hoàn thiện, nhưng Ban lãnh đạo và người lao động đã hỗ trợ, chia sẻ PVC trong việc quyết tâm thi công xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Bên cạnh đó, với tư cách là Công ty mẹ – Ông Bùi Ngọc Thắng đã yêu cầu DOBC cần tập trung thêm và có giải pháp cụ thể đối với 3 nhóm vấn đề chính, cụ thể như sau: i) Tiếp tục cùng với PVC để hoàn tất các công việc có liên quan tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để chuyển qua giai đoạn chạy thử, vì hiện nay còn rất nhiều khó khăn (kể cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan). Coi đây một trong những  nhiệm vụ quan trong nhất của DOBC trong năm 2018; ii) Tiếp tục tích cực thu hồi công nợ đặc biệt công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng. Tích cực tìm kiếm các đối tác để bán tài sản tầng 6 Petroland Tower, 12 Tân Trào, Q7, TP HCM, chậm nhất là phải cuối Quý III phải hoàn thành; iii) Tích cực mở rộng, tìm kiếm nguồn việc trong và ngoài nước. Trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức, PVC sẽ luôn đồng hành, tạo cơ chế và công ăn việc cho DOBC.

DSC00046

Lãnh đạo PVC, lãnh đạo DOBC chụp hình lưu niệm

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của DOBC đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua 100% 9 báo cáo và tờ trình, trong đó chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 như sau: Giá trị sản lượng 257 tỷ đồng; Doanh thu 231 tỷ đồng; Lợi nhuận 11,4 tỷ đồng và thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/ người/ tháng.

Đại hội lần này cũng đã thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT. Ông Phạm Quốc Trung, ông Nguyễn Minh Ngọc thôi làm Thành viên HĐQT, để tập trung vào nhiệm vụ Phó giám đốc Công ty; bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Hương nguyên ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và Lắp máy dầu khí làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Trần Mạnh Dũng người đại diện phần vốn của PVC, Ủy viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí IDICO làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.