DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

DOBC tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 19/7/2022, tại thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC), mã chứng khoán PXT đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đến dự đại hội, về phía Công ty mẹ – Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) có ông Nguyễn Hoài Nam – Thành viên HĐQT, ông Bùi Sơn Trường – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; về phía các công ty thành viên Petrocons có đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí; về phía DOBC có ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT, ông Trần Vũ Phượng – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty, các thành viên trong HĐQT, Ban giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc và đặc biệt có sự hiện diện của 15 cổ đông, bao gồm cổ đông trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 10.296.985 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí.

Đại hội đã tiến hành xem xét thông qua các nội dung gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; Tờ trình thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Công ty; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022.

CT NDT

 Ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT DOBC phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Đức Tuấn – Chủ tịch HĐQT đã nhấn mạnh: Năm 2021 việc làm của DOBC ít do tác động của dịch bệnh Covid kéo dài, nguồn việc chủ yếu ở Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và các các gói thầu nhỏ tại Dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam, điều này đã tác động không nhỏ đến két quả hoạt động SXKD của đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thử thách, DOBC luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Tổng công ty PETROCONs, cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao của HĐQT, Ban giám đốc và tập thể người lao động, nên DOBC đã từng bước khắc phục được các khó khăn và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

GD TVP

Ông Trần Vũ Phượng – Giám đốc DOBC phát biểu tại Đại hội

Cũng tại đại hội, ông Trần Vũ Phượng – Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, do tình hình dịch covid kéo dài, các gói thi công với sản lượng ít,  đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty DOBC không ký được hợp đồng nào mới, phần việc của Công ty chủ yếu lũy kế từ năm cũ chuyển sang chủ yếu tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Dự án Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn. Vì vậy, trong năm 2021, các chỉ tiêu kinh tế của DOBC đạt được rất khiêm tốn so với kế hoạch để ra, cụ thể: Sản lượng đạt được 32,57 tỷ đồng, đạt 35,02% so với kế hoạch năm 2021; Doanh thu thực hiện được 35,18 tỷ, đạt 37,42% so kế hoạch năm 2021….

Dự báo năm 2022, hoạt động SXKD của Công ty dự kiến vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn thách thức, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực cố gắng hoàn thành phạm vi công việc của DOBC tại Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Tiếp tục tái cơ cấu bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, đồng thời tập trung và tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc cho Công ty tại tại các gói thầu bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Cà Mau và các dự án khác trong và ngoài ngành dầu khí. Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán để thu hồi vốn, thu hồi công nợ luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, nhằm đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PTGD BST

Ông Bùi Sơn Trường – Phó Tổng giám đốc PVC phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Đại hội ông Bùi Sơn Trường, Phó tổng giám đốc thay mặt Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã ghi nhận sự cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động DOBC đã  thực hiện trong năm 2021 và khẳng định rằng DOBC luôn là đơn vị chuyên ngành nòng cốt trong công tác tái cấu trúc của PETROCONs, DOBC đã có hơn 33 năm kinh nghiệm thi công các công trình xây lắp dầu khí. Nhưng những năm gần đây, do tình hình khó khăn chung của cả nước, DOBC đã gặp không ít khó khăn và thăng trầm trong SXKD… Nhưng qua Dự án Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 mà DOBC đã và đang thi công, DOBC đã dần lấy lại vị thế của mình trong mắt khách hàng và chủ đầu tư, đặc biệt đội ngũ cán bộ công nhân viên thi công tại các hạng mục: đường ống thải tro xỉ, bảo trì bảo dưỡng quạt gió… Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 đã được Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tổng công ty PETROCONs ghi nhận và đánh giá rất cao. Bên cạnh đó, ông Bùi Sơn Trường đề nghị tập thể lãnh đạo DOBC nghiên cứu xây dựng phương án nhân sự cho DOBC, đặc biệt đội ngũ marketing, đấu thầu, chào thầu, đội ngũ CBKT tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã làm việc tốt, nhưng cần tôi rèn nhiều hơn nữa; Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ; Xử lý công nợ với PVC-IC liên quan đến tòa nhà 35D, đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu; nghiên cứu thoái vốn văn phòng tầng 6, tòa nhà Petroland, Quận 7, TP. HCM… Với tư cách là Công ty mẹ, cũng như cổ đông lớn, PETROCONs sẽ luôn đồng hành, tạo cơ chế và công việc cho DOBC để DOBC hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Đại hội lần này cũng đã thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, ông Trần Vũ Phượng thôi làm TV HĐQT, để tập trung nhiệm vụ Giám đốc Công ty; ông Mai Đình Bảo thôi làm UV HĐQT để tập trung nhiệm vụ Phó giám đốc Công ty. Bầu bổ sung ông Nguyễn Hoài Nam – TV HĐQT Tổng công ty làm TV HĐQT, người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại DOBC và bầu ông Lê Hưng làm TV HĐQT Công ty DOBC. Về kiện toàn Ban kiểm soát, Đại hội đã thống nhất thông qua bà Hoàng Phương Ngọc thôi làm TV Ban kiểm soát để tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn và bầu bổ sung bà Vũ Thị Châm – Chuyên viên Ban Tài chính – Kế toán Kiểm toán Tổng công ty làm thành viên Ban kiểm soát Công ty DOBC.

HDQT-BKS

HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của DOBC đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ 100% biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung tại Đại hội. Với niềm tin và sự đoàn kết thống nhất cao trong tập thể Ban lãnh đạo Công ty và sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo quyết liệt của Tổng công ty PETROCONs, DOBC tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 do Đại hội đề ra.