DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

DOBC công bố thông tin về tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 112-CBTT ve DHDCD bat thuong 2022

HINH CK

 

Các tin khác