DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » DOBC ký hợp đồng bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 Nhà máy lọc dầu Dung Quất

DOBC ký hợp đồng bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Ngày 08/01/2020 tại Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức lễ ký hợp đồng với các nhà thầu thực hiện công tác “Bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 – Nhà máy lọc dầu Dung Quất”. Dự lễ ký, về phía BRS có Ông Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đồng chí trong Ban TGĐ BSR và Ban GĐ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, về phía Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) có Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT, Quyền giám đốc Công ty, cùng đại diện Lãnh đạo các nhà thầu/liên danh nhà thầu đã trúng thầu thực hiện Bảo dưỡng tồng thể lần thứ 4 – Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

 01(9)

Toàn cảnh lễ ký kết hợp đồng Bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 NMLD Dung Quất

Đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 NMLD Dung Quất sẽ thực hiện từ ngày 12/6/2020 đến 01/08/2020 và được chia thành 07 gói thầu cơ khí cần thuê ngoài và BSR tự chủ trì thực hiện 03 gói công việc: Thiết bị quay, Thiết bị điện và Thiết bị tự động hóa. 07 gói thầu cơ khí cần thuê ngoài do các nhà thầu bên ngoài thực hiện: “Gói thầu số 1: Thiết bị và đường ống tại khu vực A2”: Liên danh nhà thầu DONG IL (Hàn Quốc) – DMC đảm nhận; “Gói thầu số 2: Thiết bị và đường ống tại khu vực A1 và A3” và “Gói thầu số 4: Thiết bị và đường ống tại khu vực PP, Phụ trợ và ngoại vi”: Liên danh nhà thầu PTSC QN & NEWWIN (Malaysia) đảm nhận; “Gói thầu số 4: Thiết bị trao đổi nhiệt HE và AFC”:  Liên danh nhà thầu PTSC Quảng Ngãi và HDS (Thái Lan) đảm nhận; “Gói thầu số 5: Sơn chống ăn mòn hệ thống đường ống nước biển”: Liên danh nhà thầu DOBC và DMC.MT đảm nhận; “Gói thầu số 6: Bảo dưỡng van”: Liên danh PTSC PPS và PVMTC đảm nhận; “Gói thầu số 7: Hệ thống Phao rót dầu không bến (SPM)”: Liên danh nhà thầu PTSC – POS và PVMTC đảm nhận.

 20b2b8eae2be1ae043af

Liên doanh nhà thầu DOBC và DMC.MT ký hợp đồng gói thầu số 5 với BSR

Tham gia thực hiện “Gói thầu số 5: Sơn chống ăn mòn hệ thống đường ống nước biển” Liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa (DOBC) và Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC miền Trung (DMC.M) sẽ triển khai thực hiện các nội dung công việc: Tháo lắp, sửa chữa cơ khí các valves cách điện, các reducers và các đoạn spool ống,  Khảo sát lập báo cáo và sửa chữa lớp sơn bị hư hỏng thuộc Unit 15; Tháo các lắp các valves cách điện kiểm tra và sửa chữa cơ khí các spool ống thuộc unit 33; Tháo các nắp manhols, kiểm tra và lập báo cáo các hư hỏng của lớp sơn, thay thế các anodes chống ăn mòn và các gaskets; sửa chữa toàn bộ các lớp sơ hư hỏng thuộc các unit 34, unit 001, unit 15, unit 33, unit 40, unit 59; Tháo, lắp các đoạn spool ống, các motor valves, khảo sát lập báo cáo các khuyết tật trong lòng ống và sửa chữa chúng thuộc unit 34; Sửa chữa cơ khí các khuyết tật trong lòng ống thuộc các unit 34/001/15/33/40/59; Tháo, lắp các đoạn spool ống, khảo sát lập báo cáo các khuyết tật trong lòng ống và sửa chữa chúng thuộc unit 40; Tháo, lắp các valves thuộc các unit 15,001,40…

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành dầu khí, sửa chữa các công trình giàn khoan trên biển và đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc việc bảo dưỡng tổng thể Nhà máy đạm Cà Mau năm 2017 và năm 2018, DOBC tin tưởng, khẳng định sẽ cùng DMC.M hoàn thành “Gói thầu số 5” đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 – Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Đảm bảo tuyệt đối An toàn – Đảm bảo chất lượng & Tiến độ theo đúng yêu cầu của hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư (BSR).