DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin Tổng Công ty » Năm 2021, PVC đã vượt lên trên những khó khăn, từng bước khẳng định mình

Năm 2021, PVC đã vượt lên trên những khó khăn, từng bước khẳng định mình

Ngày 5/1, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 và Hội nghị Người lao động năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng; Thành viên HĐTV Nguyễn Hùng Dũng; Phó Tổng giám đốc Phạm Tiến Dũng; Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) Nghiêm Thùy Lan; cùng đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng Tập đoàn.

Về phía PVC có Chủ tịch HĐQT Nghiêm Quang Huy; Tổng Giám đốc Phan Tử Giang; cùng các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các phòng ban và các đơn vị thành viên, các tổ chức đoàn thể cùng đại diện người lao động.

Năm 2021, PVC đã vượt lên trên những khó khăn, từng bước khẳng định mình
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo PVC, Tổng Giám đốc Phan Tử Giang đã trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Năm 2021 là một năm đầy thách thức trong việc thực hiện kế hoạch SXKD của PVC, khi phải đối mặt với các khó khăn trong bối cảnh phải chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những khó khăn do lỗ lũy kế từ giai đoạn trước để lại, hạn chế về nguồn việc làm cũng như nguồn lực tài chính, con người… đã ảnh hưởng lớn đến các nhiệm vụ kế hoạch SXKD.

Nguồn việc xây lắp các công trình chuyển tiếp rất hạn chế; công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn việc mới gặp rất nhiều khó khăn. Công ty mẹ và các đơn vị chủ yếu thực hiện các công trình/dự án chuyển tiếp từ các năm trước, chủ yếu phụ thuộc vào dự án NMNĐ Thái Bình 2; về tài chính của PVC gặp nhiều khó khăn do lỗ lũy kế từ các năm trước để lại lớn, thiếu hụt về tài chính dẫn đến thiếu nguồn lực để có thể tập trung triển khai các dự án; còn nhiều vướng mắc về cơ chế, khó khăn về tài chính chưa được giải quyết triệt để.

Năm 2021, PVC đã vượt lên trên những khó khăn, từng bước khẳng định mình
Tổng Giám đốc PVC Phan Tử Giang trình bày báo cáo tại hội nghị

Đặc biệt, công tác thoái vốn góp đầu tư tài chính của PVC gặp nhiều vướng mắc do các đơn vị nằm trong kế hoạch thoái vốn chủ yếu do thua lỗ hoặc có số lỗ lũy kế lớn tạo nên những khó khăn trong việc thực hiện công tác tái cơ cấu, thoái vốn theo kế hoạch. Bên cạnh đó, khi PVC làm việc với các đối tác cũng gặp nhiều hạn chế dẫn đến hoạt động SXKD ngày càng gặp khó khăn, đặc biệt trong công tác tiếp thị, tìm nguồn việc mới.

Tuy nhiên, PVC cũng đã nhận được thuận lợi từ việc quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn cũng như quyết tâm, nỗ lực tìm kiếm và thực hiện các giải pháp tăng cường hoạt động SXKD của tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn Tổng công ty. Trong năm 2021, PVC đã đạt được một số kết quả nhất định: Giá trị SXKD của toàn tổ hợp thực hiện ước đạt 1.428,26 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm; Doanh thu của toàn tổ hợp ước thực hiện đạt hơn 2.104 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 4,78 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước toàn tổ hợp ước thực hiện 121,45 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân người lao động đạt 11,16 triệu đồng/người/tháng, đạt 119% kế hoạch năm 2021.

Tại dự án trọng điểm NMNĐ Thái Bình 2, tiến độ tổng thể của dự án đến thời điểm 29/12/2021 đạt 87,05%. Trong đó, tiến độ thi công xây lắp đạt gần 86%, tiến độ công tác mua sắm đạt 95,22%, công tác thiết kế về cơ bản đã hoàn thành. Để triển khai dự án, PVC cũng đã ký kết 24 hợp đồng với các nhà thầu phụ, hoàn thành ký kết các phụ lục bổ sung về điều chỉnh một số mục thanh toán, điều chỉnh một số phạm vi công việc…

Trong năm 2021, Công ty mẹ PVC đã tích cực trong công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm nguồn việc mới cho năm 2022 và các năm tiếp theo…

Năm 2021, PVC đã thanh toán 96,167 tỷ đồng nợ gốc vay ủy thác; thực hiện xử lý thu hồi công nợ được 62,94 tỷ đồng; hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn góp tại PVCLand với giá trị thu về hơn 421,37 tỷ đồng/367,50 tỷ đồng giá trị đầu tư; hoàn thành việc chuyển trụ sở Tổng công ty từ tòa nhà CEO sang Viện Dầu khí Việt Nam.

Năm 2021, PVC đã vượt lên trên những khó khăn, từng bước khẳng định mình
Chủ tịch HĐQT PVC Nghiêm Quang Huy phát biểu tại hội nghị

Phương hướng trong năm 2022, PVC cố gắng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu theo kế hoạch năm 2022 đã đề ra với các giải pháp cụ thể về công tác tái cấu trúc, công tác tiếp thị đấu thầu, công tác tài chính kế toán, công tác chỉ đạo điều hành thi công tại các dự án/công trình, công tác tổ chức quản lý nhân sự, đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, PVC sẽ tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng phương án tái cấu trúc lại toàn bộ PVC; nâng cao năng lực và chất lượng bộ máy điều hành; huy động tối đa mọi nguồn lực, nâng cao năng lực thi công, khả năng cạnh tranh để trở thành một nhà thầu EPC chuyên nghiệp có đủ kinh nghiệm và năng lực, có khả năng đảm nhiệm xây lắp các dự án lớn trong và ngoài ngành; thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống ERP; tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, cân đối dòng tiền và quản trị rủi ro; tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, nguồn vốn, cơ sở vật chất, thiết bị thi công để có thể triển khai các công trình/dự án trọng điểm của Tập đoàn và các chủ đầu tư giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy PVC đã trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng PVC năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022; đại diện các đơn vị thành viên PVC trình bày tham luận, kiến nghị đến lãnh đạo Tổng công ty về các vấn đề của đơn vị để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, đảm bảo việc thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong năm 2022.

Năm 2021, PVC đã vượt lên trên những khó khăn, từng bước khẳng định mình
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2021 trong bối cảnh khó khăn chung của lĩnh vực dịch vụ thương mại của cả nước và thế giới; khó khăn riêng của lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật của Petrovietnam, khó khăn chồng chất khó khăn của PVC, Ban lãnh đạo, người lao động Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã thực hiện được nhiều công việc và đạt được những kết quả cao so với các năm trước. Năm 2021, PVC đã vượt lên trên những khó khăn, từng bước khẳng định mình. Sau rất nhiều năm, PVC bắt đầu có lợi nhuận và đã thể hiện được sự nỗ lực, hiệu quả tài sản nguồn vốn, nộp ngân sách Nhà nước 121,45 tỷ đồng, đạt 152% kế hoạch năm; đặc biệt là tinh thần, niềm tin của người lao động trên các công trình/dự án đã từng bước tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo, chủ trương, định hướng của PVC thông qua kết quả quản trị.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo, người lao động PVC đã đạt được trong năm 2021. Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng lưu ý, trong thời gian tới, PVC cần tiếp tục cải tổ bộ máy; công tác triển khai dự án NMNĐ Thái Bình 2 cần được ưu tiên, chỉ có hoàn thành dự án NMNĐ Thái Bình 2, PVC mới có thể tính đến bước đi trong giai đoạn kế tiếp, lấy lại niềm tin của khách hàng ngành Dầu khí, giúp Petrovietnam lấy lại được lòng tin từ Chính phủ, Đảng, Nhà nước, nhân dân; chỉ có hoàn thành dự án mới xử lý được những khoản đọng tại dự án và trong quá trình làm dự án PVC cần phải củng cố lại đội ngũ.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị lãnh đạo Tập đoàn cùng với lãnh đạo PVC cần nhìn nhận, đánh giá lại một cách toàn diện và thực chất để thấy được đâu là điểm mạnh, điểm yếu bên trong, đâu là cơ hội và thách thức bên ngoài, nghiên cứu tạo ra cơ hội; cần phải rà soát nguồn lực, nắm bắt cơ hội. Với tư cách là một cổ đông lớn của PVC, Tập đoàn sẽ đánh giá lại mục tiêu, chiến lược phát triển sau khi PVC triển khai việc tái cấu trúc; chỉ đạo các ban chuyên môn Tập đoàn phối hợp với PVC tiến hành rà soát công nợ, đánh giá lại thị trường trong ngành, cần phải đảm bảo chất lượng, chi phí, cần phải có bộ phận thị trường để đánh giá và cùng với các đơn vị khác trong ngành để tạo hệ sinh thái nhằm có được những công trình/gói thầu trong và ngoài nước. Đồng thời, PVC cần tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam với việc thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả” một cách quyết liệt, cùng những giải pháp triển khai trong công tác quản trị, điều hành trong năm 2022 và những năm tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chiến lược đề ra.

Năm 2021, PVC đã vượt lên trên những khó khăn, từng bước khẳng định mình
Lãnh đạo Petrovietnam trao hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho cán bộ công nhân viên, người lao động PVC

Thay mặt toàn thể cán bộ, công nhân viên PVC, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Quang Huy đã cảm ơn sự chia sẻ, động viên và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng. Hy vọng rằng, với những giải pháp cụ thể, tích cực đã đề ra cùng với sự quyết tâm, nỗ lực cao của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động PVC, sự chỉ đạo, hỗ trợ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, PVC sẽ tiếp tục vững vàng có niềm tin để cống hiến cho ngành Dầu khí nói chung và từng bước ổn định cho PVC nói riêng.

Năm 2021, PVC đã vượt lên trên những khó khăn, từng bước khẳng định mình
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho Công đoàn PVC trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19

Tại hội nghị, nhằm chia sẻ những khó khăn với người lao động dầu khí, Petrovietnam đã hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho cán bộ công nhân viên, người lao động PVC; CĐ DKVN cũng đã trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho Công đoàn PVC trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cùng ngày, PVC đã tổ chức lễ công bố quyết định thay đổi bộ nhận diện thương hiệu PVC thành PETROCONs.

PVC vượt lên trên những khó khăn để từng bước khẳng định mình
Năm 2021, PVC đã vượt lên trên những khó khăn, từng bước khẳng định mình
PVC tổ chức lễ công bố quyết định thay đổi bộ nhận diện thương hiệu PVC thành PETROCONs

Các tin khác