DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Đơn vị tổ chức chào hàng: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC).

Tên gói thầu: Mua/bán thanh lý 02 ô tô đã qua sử dụng.

Giá gói thầu: 3.213.000.000 VNĐ/ 02 xe (Đã bao gồm VAT).

Trong đó: Xe Toyota Prado – BKS 72A-394.60 giá khởi điểm: 1.622.000.000 VNĐ và Xe Toyota Prado – BKS 72A-394.12 giá khởi điểm: 1.591.000.000 VNĐ.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ: 8h ngày 10 tháng 3 năm 2020.

– Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất (chào giá): chậm nhất 15h00 ngày 16 tháng 3 năm 2020.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ HSYC: 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng).

– Tổ chức, cá nhân phải thực hiện bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản là: 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) khi mua hồ sơ yêu cầu chào hàng.

– Địa chỉ: Phòng TCHC – Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

– Địa chỉ: Số 35G, Đường 30/4, Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT

– Điện thoại: 0254.3835888 – 0254.3835887