DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » Thông báo thôi chức danh Kế toán trưởng

Thông báo thôi chức danh Kế toán trưởng

 

no-image

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí xin công bố thông tin về thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty, cụ thể như sau:

Xin vui lòng xem file đính kèm: 965- CBTT thoi giu chuc KTT