DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » Thư chúc mừng năm mới của Ban lãnh đạo Công ty DOBC