DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » PVC-PT được chấp thuận đăng ký chứng khoán PXT