DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » PVC-PT tổ chức Đại hội Công đoàn khóa II – Nhiệm kỳ 2010 – 2013

PVC-PT tổ chức Đại hội Công đoàn khóa II – Nhiệm kỳ 2010 – 2013


PVC-PT tổ chức Đại hội Công đoàn khóa II
Nhiệm kỳ 2010 – 2013
 
Chiều ngày 17 tháng 9 năm 2010 tại Khách sạn dầu khí – TP Vũng Tàu, Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí khóa II – nhiệm kỳ 2010 – 2013. Nội dung cơ bản của Đại hội lần này nhằm tổng kết, đánh giá công tác công đoàn nhiệm kỳ 2008 – 2010 để từ đó xác định phương hướng và nhiệm vụ công tác công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2013.
           Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Quý Phàn – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); các đồng chí lãnh đạo trong Công ty, lãnh đạo công đoàn các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và 99 đại biểu công đoàn công ty.
Thay mặt BCH Công đoàn Công ty đồng chí Hoàng Ngọc Tuyên – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2008 – 2010 và phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2013.
 

 


 

Đ/c Hoàng Ngọc Tuyên – Chủ tịch Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2008 – 2010 báo cáo kết quả hoạt động
 
Nhiệm kỳ vừa qua (2008 – 2010) là giai đoạn PVC-PT có nhiều sự kiện trọng đại với việc cổ phần hóa công ty và chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) với mã cổ phiếu PXT; lĩnh vực hoạt động của công ty không ngừng được mở rộng. Trong bối cảnh đó mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công đoàn Công ty đã khẳng định được vai trò của tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào hoạt động quản lý, điều hành và kinh doanh chung của toàn Công ty. Vai trò của Công đoàn được thể hiện qua việc vận động cán bộ nhân viên tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, phối hợp với chính quyền làm tốt công tác phát động và khuyến khích sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học… Trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Công ty phối hợp chặt chẽ với Đảng và chính quyền tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn, công tác tham gia xây dựng Đảng, chú trọng thực hiện công tác nữ công, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Công ty và chào mừng ngày thành lập ngành Dầu khí. Thực hiện tốt các hoạt động xã hội, quyên góp ủng hộ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, đồng bào nghèo, các đối tượng chính sách xã hội…
 
Đ/c Vũ Quý Phàn – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty
CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội
 
Cũng tại Đại hội, phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2013 đã được đề cập. Toàn thể đoàn viên Công đoàn Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công ty, cùng chính quyền tiếp tục thực hiện phương châm “Đồng tâm – Hiệp lực – Tăng tốc – Phát triển”, phấn đấu nâng cao hiệu quả kinh doanh vì lợi ích của cổ đông cũng như của toàn thể công đoàn viên. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; mỗi đoàn viên Công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công ty. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, công tác nữ công cũng sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.
Đại diện lãnh đạo Công đoàn cấp trên – đồng chí Vũ Quý Phàn đã có bài phát biểu quan trọng đánh giá cao Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí nhắc nhở và yêu cầu Công đoàn Công ty cần cố gắng, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2010-2013.
 
Đ/c Đỗ Văn Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại đại hội
 

Đại hội cũng đã được nghe các tham luận, các ý kiến đóng góp của các tổ công đoàn và các công đoàn viên nhằm xây dựng công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh. Đại hội đã nhất trí bầu ra 9 đồng chí có năng lực, có phẩm chất, đạo đức cách mạng vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2013.