DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » Đảng bộ PVC-PT tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII

Đảng bộ PVC-PT tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCH TW Đảng khóa XII

Sáng ngày 08/9/2017, tại Thành phố Vũng Tàu, Đảng bộ Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong toàn Công ty.

 

20170908_074613

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự hội nghị có đồng chí Trần Quang Ngọc – Ủy viên BCH Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó bí thư Đảng ủy – Phó giám đốc Công ty, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể đảng viên trong toàn Công ty.

20170908_074313

Đồng chí Trần Quang Ngọc phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên trong Công ty được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. 

20170908_074804

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng giới thiệu các nội dung cơ bản tại Hội nghị

Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Mỗi cán bộ đảng viên trong Công ty sẽ viết bài thu hoạch về kết quả của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng thời có liên hệ, vận dụng thực tiễn tại đơn vị để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.