DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » PVC-PT SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM, LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

PVC-PT SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM, LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Ngày 10/10/2017, tại Thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Đến dự hội nghị, về phía Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có đồng chí Bùi Ngọc Thắng – Ủy viên BCH Đảng bộ Tập Đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Vũ Mạnh Hà – Chánh Văn phòng Đảng ủy; Về phía Công ty PVC-PT có đồng chí Trần Quang ngọc – Ủy viên BCH Đảng bộ PVC – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT; đồng chí Vũ Chí Cường – Phó Bí thư Đảng ủy – Giám đốc, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Giám đốc, Bí thư các Chi bộ; Lãnh đạo các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội của PVC-PT.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVC-PT đã báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng 9 tháng đầu năm của PVC-PT. Theo đó, Đảng bộ PVC-PT đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017-2020; Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019 và các hoạt động của tổ chức đoàn thể chính trị xã hội khác trong năm 2017. Đảng ủy PVC-PT và các Chi ủy, Chi bộ trực thuộc đã triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng Công ty, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

 

20171010_080231

Đồng chí Trần Quang Ngọc báo cáo tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị thay mặt Ban giám đốc đồng chí Vũ Chí Cường – Phó bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công ty Công ty đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017. Năm 2017 là năm Công ty gặp rất nhiều khó khăn về tình hình việc làm, một số gói thầu tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chưa được triển khai theo kế hoạch hoặc chưa được nghiệm thu thanh quyết toán đúng hạn; Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 chưa được triển khai do bản vẽ thiết kế chưa được phê duyệt… Nên 9 tháng đầu năm 2017 kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể: Giá trị sản lượng 130,46 tỷ đồng đạt 32,79%; doanh thu 162,23 tỷ đồng đạt 37,73 %; lợi nhuận trước thuế 8,08 tỷ đồng đạt 56,98% kế hoạch năm.

 

20171010_083635

Đồng chí Vũ Chí Cường báo cáo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016: Đảng bộ PVC-PT chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các hạng mục tại Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; các công trình sửa chữa giàn khoan trên biển của Vietsovpetro; Sẵn sàng lực lượng triển khai thực hiện Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1 khi có yêu cầu…, tăng cường công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trong năm 2017. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động để tạo nền tảng mọi hành động và chương trình công tác. Tổ chức tuyên truyền các nhiệm vụ của Đảng bộ đến cán bộ Đảng viên và người lao động, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, đóng góp vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Bên cạnh đó Hội nghị cũng được nghe các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty nêu ra những kiến nghị đề xuất, các giải pháp tháo gỡ những khó khăn mà PVC-PT đang gặp phải và mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Tổng Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để PVC-PT hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2017, tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

20171010_094947_001

Đồng chí Bùi Ngọc Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Thắng – UV BCH Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã ghi nhân sự cố gắng của Đảng ủy, HĐQT, Ban giám đốc trong bối cảnh khó khăn hiện nay, đồng thời đồng chí đánh giá cao công tác tái cơ cấu giai đoạn 2017-2020 của PVC-PT. Bên cạnh đó, đồng chí Bùi Ngọc Thắng yêu cầu tập thể lãnh đạo PVC-PT chỉ đạo quyết liệt công tác điều hành sản xuất kinh doanh, công tác thanh quyết toán thu hồi công nợ để đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận trong năm 2017; Đảng bộ PVC-PT tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, CBCNV đoàn kết, nhất trí cao đưa Công ty phát triển bền vững xứng đáng với đơn vị chủ lực của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

(PVC-PT)