DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

PXT công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HINH CK

PXT công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau: 281-Xin gia han thoi gian to chuc hop DHDCD thuong nien nam 2018