DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Dự án » Dự án tiêu biểu » Nhà máy chế tạo ống thép Dầu khí PV-PIPE

Nhà máy chế tạo ống thép Dầu khí PV-PIPE

Nhà máy chế tạo ống thép Dầu khí PV-PIPE
 

 

 

Địa điểm   KCN Dịch vụ DK Soài Rạp – Tiền Giang
Đơn vị thi công   Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
Tổng mức đầu tư    2.175 tỷ đồng
Quy mô dự án   Xây dựng trên diện tích 39,49ha
Thời gian thực hiện   2010-2012