DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Dự án » Dự án tiêu biểu » Kho chứa LPG Dung Quất

Kho chứa LPG Dung Quất

Kho chứa LPG Dung Quất – Quảng Ngãi
 

 

 

 
Địa điểm   Khu kinh tế Dung Quất – Quảng Ngãi
Đơn vị thi công   Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
Tổng mức đầu tư   200 tỷ đồng
Quy mô dự án   35.000 m3 (03 bồn)
Thời gian thực hiện   2009 – 2010