DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Dự án » Dự án tiêu biểu » Nâng công suất kho chứa LPG tại Đình Vũ – Hải Phòng

Nâng công suất kho chứa LPG tại Đình Vũ – Hải Phòng

Nâng công suất kho chứa LPG tại Đình Vũ – Hải Phòng

 

 

 

Địa điểm  xây dựng

  Khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng

Đơn vị thi công

Liên danh nhà thầu: Công ty PVC-PT; Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí (PVE); Công ty TNHH Công Nghiệp

Tổng giá trị hợp đồng

  Tổng giá trị hợp đồng 95.445.127.600 đồng. Công ty PVC-PT thực hiện giá trị HĐ là 40.910.736.005 đồng

Thời gian thực hiện

  9 tháng