DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Dự án » Dự án tiêu biểu » Kho chứa LPG lạnh Thị Vải

Kho chứa LPG lạnh Thị Vải

Kho chứa LPG lạnh Thị Vải
 
 

Địa điểm  xây dựng   Khu vực 16ha thuộc Công trình khí – Cảng Thị Vải – Khu công nghiệp Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu
Đơn vị thi công   Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
Tổng mức đầu tư   2.517 tỷ đồng
Quy mô dự án   Công suất tồn chứa LPG lạnh 60.000 tấn
Thời gian thực hiện   42 tháng kể từ ngày phê duyệt dự án (4/2009-10/2012)