DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Hệ thống chất lượng » Chứng nhận ASME

Chứng nhận ASME

Chứng nhận ASME

28/09/2016 14:15:02 Ngày 16-17/9/2013 tại Thành phố Vũng Tàu, đoàn chuyên gia của Hiệp hội kỹ sư cơ khí Hoa Kỳ (American Society of Mechanical Engineers – ASME) đã tiến hành đánh giá để cấp chứng chỉ ASME (dấu S và U) ...

Xem thêm