DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

PXT công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

09/07/2020 17:17:41 ông ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 318-CBTT Bo nhiem PGD Cong ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

03/07/2020 16:53:32 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin ký kết hợp đồng kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 304-CBTT ky ket hop dong ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết ĐH đồng cố đông thườn niên năm 2020

17/06/2020 16:00:54 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem ...

Xem thêm

Giải trình về việc cổ phiếu PXT tăng trần 10 phiên liên tiếp

16/06/2020 16:35:55 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin giải trình việc cổ phiếu PXT tăng trần 10 phiên liên tiếp. Quý cổ đông vui lòng xem file đính ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

16/06/2020 16:32:56 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm :Công văn ...

Xem thêm

Công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Công ty

09/06/2020 16:17:45 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. 263-CBTT ve bo nhiem Giam doc ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin về việc tổ chức ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2020

04/06/2020 07:54:00 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: 251-CBTT ve Dai ...

Xem thêm

DOBC giải trình biến động kết quả SXKD quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019

20/04/2020 16:07:18 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) giải trình biến động kết quả SXKD quý 1 năm 2020 so với quý 1 năm 2019. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: 173-Giai trinh bien ...

Xem thêm

DOBC giải trình kết quả SXKD quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ

20/04/2020 16:04:23 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) giải trình kết quả SXKD quý 1 năm 2020 so với cùng kỳ. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm 172-Bao cao tai chinh quy I nam ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

20/04/2020 16:01:22 Công ty CP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm BCTC quy 1 

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019

08/04/2020 08:37:13 PXT công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 153-Cong bo thong tin ve bao cao thuong nien nam 2019 

Xem thêm

PXT XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

03/04/2020 16:11:07 PXT công bố thông tin xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 149-Gia han DHDCD thuong nien nam 2020 cua PXT

Xem thêm

DOBC giải trình một số nội dung tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

24/03/2020 15:56:32 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) giải trình một số nội dung tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

24/03/2020 15:53:52 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quý cổ đông ...

Xem thêm

PXT thông báo chốt danh sách cổ đông

20/02/2020 16:05:18 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

20/02/2020 16:01:12 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin kế hoạch SXKD và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Quý cổ đông vui lòng ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin xin từ nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Tri Hòa

10/02/2020 16:17:31 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin xin từ nhiệm TV HĐQT đối với ông Nguyễn Tri Hòa. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty

05/02/2020 14:40:01 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 31- Cong bo ...

Xem thêm

Trang 1 trên 1312345...10...Trang cuối »