DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

PXT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018

20/07/2019 14:00:02 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q2/2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/07/2019 13:53:22 Báo cáo tài chính Q2/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT). Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- BCTC quý 2.2019 

Xem thêm

PXT công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019

11/07/2019 10:18:37 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2019. Quý cổ đông vui lòng ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN DỪNG PHONG TỎA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI CỦA CỤC THUẾ BRVT

31/05/2019 19:29:16 PXT công bố thông tin dừng phong tỏa tài khoản tiền gửi của cục thuế BRVT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. 326-PXT- CBTT thông báo dừng phong tỏa tài khoản của cục thuếTB dung phong toa tk 

Xem thêm

PXT công bố thông tin các Quyết định cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính của cục thuế BRVT

24/05/2019 01:42:00 PXT công bố thông tin các quyết định cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính của cục thuế BRVT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm. 316- CBTT quyết định cưỡng chế cục thuếQĐ cưỡng chế thuế

Xem thêm

PXT công bố thông tin tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

21/05/2019 13:31:00 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm. 304- PXT- CBTT ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN KIỆN TOÀN NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

17/05/2019 18:13:34 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm.296- Cong bo TT ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

17/05/2019 18:10:34 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu: PXT) công bố Biên bản và Nghị quyết  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Quý cổ đông vui long xem file đính ...

Xem thêm

Thư mời, Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên PXT năm 2019

02/05/2019 16:33:25  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố: Thư mời, Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Quý cổ ...

Xem thêm

PXT CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

02/05/2019 11:53:22 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) xin công bố thông tin về Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019 với các nội dung liên quan, vui lòng xem file đính kèm:267- CBTT ve ...

Xem thêm

PXT giải trình chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018

25/04/2019 11:36:03 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) giải trình chậm công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 263- giải ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2018

23/04/2019 13:48:27 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) công bố báo cáo thường niên năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- báo cáo thường niên 2018

Xem thêm

PXT điều chỉnh công bố thông tin

23/04/2019 13:46:00 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) điều chỉnh thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Tri Hòa. Quý cổ đông vui lòng xem file đính ...

Xem thêm

PXT công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty

22/04/2019 19:39:28 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Tri Hòa. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 253- ...

Xem thêm

PXT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD QUÝ 1/2019 SO VỚI CÙNG KỲ NĂM 2018

20/04/2019 10:50:20 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình biến động kết quả SXKD quý 1/2019 so với cùng kỳ năm 2018. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: 249- ...

Xem thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q1/2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

20/04/2019 10:41:52 Báo cáo tài chính Q1/2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT). Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT- BCTC quý 1.2019-1-29 

Xem thêm

PXT giải trình và phương án khắc phục tình hình KQKD và ý kiến loại trừ của kiểm toán

18/04/2019 16:45:54 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình và phương án khắc phục tình hình KQKD và ý kiến loại trừ của kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem ...

Xem thêm

DOBC công bố thông tin thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty

18/04/2019 09:41:26 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC-mã cổ phiếu PXT) công bố thông tin thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty đối với ông Trương Xuân Sỹ. Quý cổ đông vui lòng xem file ...

Xem thêm

Trang 1 trên 1112345...10...Trang cuối »