DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Dự án » Dự án tiêu biểu » Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

 

 

 

Địa điểm

  Thôn Chỉ Thiện, Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Chủ đầu tư

  Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Đơn vị thi công

  Tổng thầu PVC

Tổng mức đầu tư

  Trên 1.000 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện

  2014-2017