DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2017 so với cùng kỳ năm 2016

PXT giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2017 so với cùng kỳ năm 2016

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD quý 4/2017 so với cùng kỳ năm 2016. Xin vui lòng xem file đính kèm. PXT- giai trinh bien dong KQSXKD quy 4.2017 so voi cung ky