DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ năm 2018

PXT giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ năm 2018

 

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã chứng khoán PXT) giải trình một số nội dung tại BCTC giữa niên độ năm 2018. Xin vui lòng xem file đính kèm: PXT- giải trình một số ý kiến tại BCTC báo cáo bán niên 2018