DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

PXT THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

HINH CK

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. Quý cổ đông vui long xem file đính kèm: Thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo

Các tin khác