DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin Tổng Công ty » Chi bộ Tổ chức Nhân sự tổ chức thành công Đại hội điểm

Chi bộ Tổ chức Nhân sự tổ chức thành công Đại hội điểm

Ngày 24/5/2017, tại trụ sở Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tại Hà Nội, chi bộ Tổ chức Nhân sự – trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty PVC – đã trang trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Được chọn là chi bộ đại hội điểm, mở đầu cho việc triển khai đại hội cấp Chi bộ toàn Tổng công ty, Đại hội chi bộ Tổ chức Nhân sự đã diễn ra với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Huy Hòa – Bí thư Đảng bộ Công ty Mẹ Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Văn Đồng – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; đại diện lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Mẹ và 11 đại biểu là Đảng viên chính thức đang sinh hoạt tại chi bộ Tổ chức Nhân sự.


Đại hội đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; thông qua nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội ; báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Nhiệm kỳ vừa qua, chi bộ đã lãnh đạo đảng viên triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt, bám sát với chức năng, nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được thực hiện thường xuyên, liên tục. Công tác xây dựng, củng cố chi bộ vững mạnh được quan tâm thường xuyên và được thực hiện có nền nếp theo đúng nguyên tắc điều lệ Đảng. Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng công tác tham mưu thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy công ty Mẹ Tổng công ty phù hợp với yêu cầu công tác tái cơ cấu của Tổng công ty; phấn đấu giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã tiến hành bầu cử ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 gồm 3 đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt để lãnh đạo các hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huy Hòa – Bí thư Đảng bộ Công ty Mẹ Tổng công ty – đã biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: chi bộ Tổ chức Nhân sự cần tiếp tục tập trung phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong công tác tổ chức nhân sự phù hợp với công tác tái cơ cấu của Tổng công ty thời gian tới.

Theo pvc.vn