DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » PXT-CBTT các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BR-VT

PXT-CBTT các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BR-VT

HINH CK

PXT-CBTT các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BR-VT. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm: PXT-CBTT các quyết định cưỡng chế thi hành quyết định của Cục thuế tỉnh BR-VT