DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tuyển dụng » THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: Kỹ sư Điện, Kỹ sư Cơ khí