DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỞNG NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ

02/03/2011 08:35:46 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem thông tin chi tiết tại đây

Xem thêm

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

02/03/2011 08:22:07 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA DẦU KHÍ Xem chi tiết tại đây

Xem thêm

PVC-PT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011

28/02/2011 03:50:38  Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2011, tại Khách sạn Dầu khí thành phố Vũng Tàu, Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã chứng khoán PXT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông ...

Xem thêm

PXT: Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế Q4/2010 so với Q4/2009

23/02/2011 04:14:26 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế Q4/2010 so với Q4/2009 như sau: Download file

Xem thêm

Tổ chức đại hội Cổ đông bất thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa dầu khí

15/02/2011 07:04:47 Ngày 14/02/2011, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường Ống Bể chứa Dầu khí đã gửi Thư mời Họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường cho các Cổ đông sở hữu Cổ phiếu của Công ...

Xem thêm

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông bất thường

11/01/2011 03:25:56 THÔNG BÁO Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Ngày 10 tháng 01 năm 2011 Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh có Thông báo số 23/2011/TB-SGDHCM về ...

Xem thêm

PXT: Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát

30/12/2010 03:53:57 PXT: Thay đổi nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông báo thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát như sau: File đính ...

Xem thêm

PXT: Bầu ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị

09/12/2010 01:48:06 PXT: Bầu ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí thông báo thay đổi chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau: File đính ...

Xem thêm

Ngày niêm yết và giao dịch đầu tiên của PXT

05/12/2010 20:09:28 PXT: Niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa ...

Xem thêm

Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần lần 2

05/12/2010 20:03:40 THÔNG BÁO V/v: Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần lần 2 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa ...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông lưu ký cổ phiếu

05/12/2010 19:51:48 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LƯU KÝ CỒ PHIẾU Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa dầu khí trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách ...

Xem thêm

Phát sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

05/12/2010 19:51:13 PHÁT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN - Thời gian: Trong giờ hành chính từ (7h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), bắt đầu từ ngày 27/4/2010. - Địa điểm: Phòng TCKT - Công ty ...

Xem thêm

Thông báo bảo lưu mã chứng khoán PXT

05/12/2010 19:19:52   THÔNG BÁO BẢO LƯU MÃ CHỨNG KHOÁN  Tên tổ chức đăng ký Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Tên tiếng Anh Petroleum Pipeline & Tank Construction Joint Stock Company Tên viết tắt PVC - ...

Xem thêm

Trang 7 trên 7« Trang đầu...34567