DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần lần 2

05/12/2010 20:03:40 THÔNG BÁO V/v: Nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần lần 2 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa ...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông lưu ký cổ phiếu

05/12/2010 19:51:48 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LƯU KÝ CỒ PHIẾU Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa dầu khí trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách ...

Xem thêm

Phát sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

05/12/2010 19:51:13 PHÁT SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN - Thời gian: Trong giờ hành chính từ (7h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần), bắt đầu từ ngày 27/4/2010. - Địa điểm: Phòng TCKT - Công ty ...

Xem thêm

Thông báo bảo lưu mã chứng khoán PXT

05/12/2010 19:19:52   THÔNG BÁO BẢO LƯU MÃ CHỨNG KHOÁN  Tên tổ chức đăng ký Công ty cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Tên tiếng Anh Petroleum Pipeline & Tank Construction Joint Stock Company Tên viết tắt PVC - ...

Xem thêm

Trang 7 trên 7« Trang đầu...34567