DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Quan hệ cổ đông » Công bố thông tin » Thư mời, Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên PXT năm 2019

Thư mời, Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và Tài liệu ĐH Cổ đông thường niên PXT năm 2019

 backdrop giay moi dang wweb

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (Mã cổ phiếu PXT) công bố: Thư mời, Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm sau:

  1. Thư mời và Giấy xác nhận/ Ủy quyền tham dự: Thu moi, Giay xac nhan-Uy quyen tham du dai hoi dong co dong thuong nien 2019
  2. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: Tai lieu DH CD Thuong nien 2019 dang web