DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » DOBC tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động

DOBC tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động

Thực hiện Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, Sáng ngày 15/11/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động năm 2018.

Tham dự Hội nghị, về phía Người sử dụng lao động có ông Vũ Chí Cường – Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Ban giám đốc và Trưởng các Phòng chức năng Công ty. Về phía đại diện tập thể người lao động có ông Đỗ Phó Thung – Chủ tịch Công đoàn – Trưởng Ban đối thoại, các đồng chí trong BCH Công đoàn và các thành viên trong Ban đối thoại người lao động năm 2018.

IMG_20181116_102129

Tại Hội nghị đại diện Ban giám đốc Công ty đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2018, trong đó nêu rõ những khó khăn về tình hình việc làm của Công ty và định hướng của Công ty trong thời gian tới. Với tinh thần trao đổi nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, đại diện Người lao động đã nêu những kiến nghị về đời sống, việc làm, chế độ, chính sách liên quan đến người lao động đã được Ban Giám đốc và các Phòng chức năng Công ty giải quyết một các cụ thể phù hợp với giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để CBCNV yên tâm công tác thông qua những cơ chế chính sách phù hợp, đồng thời nêu lên những khó khăn và thách thức của Công ty trong thời gian tới để người lao động hiểu và chia sẻ cùng Công ty.

Hội nghị đối thoại định kỳ giữa Người sử dụng lao động và Người lao động thể hiện sự quan tâm của Ban lãnh đạo Công ty trong việc đảm bảo thực hiện quyền dân chủ của người lao động. Qua đó, giúp người lao động phát huy hiệu quả tinh thần làm việc, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, hăng say lao động sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2018.