DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » DOBC tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2020

DOBC tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2020

Chiều ngày 12/12, tại Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (DOBC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Thế, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị; đồng chí Nguyễn Đức Đạt, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Về phía DOBC có đồng chí Trần Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Quyền Giám đốc Công ty; cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Ban kiểm soát, Ban BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, lãnh đạo các Phòng, Ban, Chi nhánh Xí nghiệp trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Quyền giám đốc Công ty thay mặt Đảng ủy báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ DOBC. Trong năm 2019, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, các hoạt động chính trị, sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức và các mặt công tác khác.

20191212_140935

Đồng chí Trần Quang Ngọc báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt Ban giám đốc Công ty, đồng chí Mai Đình Bảo – Phó giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Trong năm 2019 tình hình việc làm của DOBC gặp rất nhiều khó khăn, DOBC chủ yếu tiếp tục thực hiện các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2018 mà phần lớn sản lượng và doanh thu tập trung tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, nên các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận không đạt so với kế hoạch đề ra. Dự đoán được tình hình việc làm của Công ty năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn, DOBC tiếp tục tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện một số hạng mục tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; Dự án Nam Côn Sơn 2… nên DOBC đã đề ra kế hoạch hết sức thận trọng, phấn đấu đạt giá trị sản lượng 184,25 tỷ đồng, doanh thu 225,18 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4,71 tỷ đồng. Đồng thời, DOBC tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi vốn, tăng cường công tác tiếp thị đấu thầu, tiếp cận với các chủ đầu tư, tổng thầu trong và ngoài ngành dầu khí để mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn việc; tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

20191212_142834

Ông Mai Đình Bảo báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe các báo cáo tổng kết của Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể năm 2019 và kiện toàn Đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn phát biểu, đóng góp ý kiến, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc thực tế tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, các khó khăn trong công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm nguồn việc… nhằm đưa ra những giải pháp kịp thời để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các đại biểu cũng đề ra một số giải pháp về công tác tiếp thị đấu thầu, mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn việc nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động trong năm 2020.

20191212_152302

20191212_153958

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thế yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban giám đốc DOBC cần đề ra chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp trong bối cảnh khó khăn hiện nay và có những giải pháp giải pháp cụ thể, đặc biệt thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời DOBC cần tiếp tục xử lý các công nợ còn tồn đọng, có kế hoạch cụ thể trong công tác tiếp thị đấu thầu, tìm kiếm nguồn việc để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế năm 2020, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Thế khẳng định, PVC xác định DOBC và PVC-MS là hai đơn vị nòng cốt nên PVC sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ tối đa cho DOBC trong thời gian tới, để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước vượt qua khó khăn, khẳng định là đơn vị xây lắp chuyên ngành dầu khí chủ lực của Tổng công ty.

20191212_160013

Ông Nguyễn Đình Thế phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty DOBC, đồng chí Trần Quang Ngọc đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty và cam kết sẽ tập trung các nguồn lực để triển khai có hiệu quả các công trình, dự án nhằm phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch năm 2020 và các năm tiếp theo.