DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin tổng hợp »

e magazine pvn huong toi hoan thanh toan dien cac chi tieu nhiem vu nam 2018

Năm 2018, PVN tiếp tục phải thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh thị trường dầu khí có nhiều biến động, kinh tế thế giới tiềm ẩn không ít rủi ro, trong khi đó, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời. Tuy nhiên, với tinh thần, quyết tâm cao nhất, chủ động trong việc xây dựng và đề ra các giải pháp thực hiện, với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của lãnh đạo Tập đoàn, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt khó của người lao động dầu khí, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 đề ra.

e magazine pvn huong toi hoan thanh toan dien cac chi tieu nhiem vu nam 2018

Sản lượng khai thác dầu 9 tháng đạt 10,56 triệu tấn, vượt 5,3% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 79,8% kế hoạch năm; sản lượng khai thác khí 9 tháng đạt 7,61 tỷ m3, vượt 6,8% (tương đương 480 triệu m3 so với kế hoạch 9 tháng) và bằng 79,3% kế hoạch năm.

e magazine pvn huong toi hoan thanh toan dien cac chi tieu nhiem vu nam 2018

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. Gia tăng trữ lượng trong 9 tháng đạt 6 triệu tấn quy dầu (kế hoạch cả năm là 10-15 triệu tấn quy dầu).

e magazine pvn huong toi hoan thanh toan dien cac chi tieu nhiem vu nam 2018
e magazine pvn huong toi hoan thanh toan dien cac chi tieu nhiem vu nam 2018
e magazine pvn huong toi hoan thanh toan dien cac chi tieu nhiem vu nam 2018

Từ ngày 20/4/2018, Nhà máy xơ sợi Polyester Đình Vũ đã chính thức khởi động và vận hành lại 3 dây chuyền kéo sợi. Hiện tại ba dây truyền DTY đang vận hành ổn định, sản phẩm đầu ra đảm bảo chỉ tiêu chất lượng. Thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 sản xuất sợi đạt 1.145 tấn.

e magazine pvn huong toi hoan thanh toan dien cac chi tieu nhiem vu nam 2018

Tập đoàn đang tập trung triển khai thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn giai đoạn 2017- 2020 theo đúng tiến độ, nội dung tại công văn số 1182/TTg- ĐMDN ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

e magazine pvn huong toi hoan thanh toan dien cac chi tieu nhiem vu nam 2018

Về tái cấu trúc và thoái vốn tại các đơn vị: công tác tái cấu trúc bộ máy Công ty mẹ – Tập đoàn được triển khai khẩn trương, mô hình quản trị của Công ty mẹ – Tập đoàn đã được tinh gọn, giảm bớt trung gian (từ 23 Ban/Văn phòng trước đây xuống còn 15 Ban/Văn phòng kể từ 01/6/2018). Đã hoàn thành Đại hội đồng cổ đông năm 2018 ở các đơn vị thành viên. Tập đoàn đã hoàn thành thoái vốn tại Công ty CP Bất động sản Dầu khí Việt Nam –SSG, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP).

e magazine pvn huong toi hoan thanh toan dien cac chi tieu nhiem vu nam 2018

(Nguồn: Thiết kế: Duy Tiến – www.petrotimes.vn)