DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Công trình - Dự án » Dự án Tôn Phương Nam

Dự án Tôn Phương Nam


DỰ ÁN TÔN PHƯƠNG NAM

 

 

 

Địa điểm

  KCN Nhơn Trạch II, Huyện Nhơn Phú, Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư

  Công ty Tôn Phương Nam

Đơn vị thi công

  Liên doanh nhà thầu: Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí – Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Dầu khí

Gía trị hợp đồng

  10.359.041.746 đồng

Thời gian thực hiện

  5 tháng